Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013

Διαδραστικά παιχνίδια

Παραμύθια

Ο μικρός Αναγνώστης- Εθνικό Κέντρο Βιβλίου

Λογισμικά Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2013

Εκδηλώσεις για παιδιά στη Θεσσαλονίκη

Χάρτες Γεωγραφίας

Μουσεία - εικονικές περιηγήσεις

Εκπαιδευτική τηλεόραση


Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013

Προπαίδεια του 9


Προπαίδεια του 8


Προπαίδεια του 7


Προπαίδεια του 6


Προπαίδεια του 5


Προπαίδεια του 4


Προπαίδεια του 3


Προπαίδεια του 2