Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015


ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ2

Ζωγραφίσαμε και γράψαμε ποιοι θεοί και θεές του Ολύμπου θα θέλαμε να ήμαστε και γιατί και τους άθλους του Ηρακλή, σε ερυθρόμορφα και μελανόμορφα αγγεία

1ο Δημοτικό σχολείο Τριλόφου Θεσσαλονίκης


ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ 2014 ΣΤΟ Γ2

Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στην τάξη μας.
1ο Δημοτικό σχολείο Τριλόφου