Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ2

Ζωγραφίσαμε και γράψαμε ποιοι θεοί και θεές του Ολύμπου θα θέλαμε να ήμαστε και γιατί και τους άθλους του Ηρακλή, σε ερυθρόμορφα και μελανόμορφα αγγεία

1ο Δημοτικό σχολείο Τριλόφου Θεσσαλονίκης


Δεν υπάρχουν σχόλια: